Yer bildirimi yapti

Pilav House
İstanbul'da trafik %90 diyorlar. O vakit gezelim. Önce yemek tabi ki. @Pilav House