Yer bildirimi yapti

Avgadı yaylası
Esiyor ama çok sıkıcı @Avgadı yaylası