Yer bildirimi yapti

Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü
Bana gelemeyen paketi bulmaya geldim. @Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü